Кариера

Следете редовно нашите позиции, ние предлагаме успешно професионално развитие..

„Консулт Комерс Инженеринг – 99” ЕООД извършва стопанска дейност в следните направления:
I. Лицензирани, експертни и бизнес оценки, становища, експертизи;
II. Консултантска дейност;

Финансови и SWOT анализи
Оценка на риск
Маркетингови анализи и прогнози
Проекти
III. Концесионни анализи и изготвяне на документация по чл.22 от Закон за концесиите /ЗК/ и чл.15 ал.2 от Правилник за прилагане на закона за концесиите /ППЗК/
Дружеството има издаден сертификат за управленско консултиране в областите – Финансов мениджмънт, Стратегия и управленско консултиране, Маркетинг, Аутсорсинг, Оценка и управление на риска на инвестиционни проекти;

„Консулт Комерс Инженеринг – 99” ЕООД обявява свободни позиции за: