Опит и търговска репутация

Дългогодишен опит, репутация и референции на „Консулт Комерс Инженеринг – 99” ЕООД.

100%
Структура

Дружеството е извършило над 25 000 оценки. Колектива от сертифицирани оценители и експерти притежава над 15 години професионален опит.
Във връзка с извършваната оценителска дейност дружеството разполага със зонални представители в градовете:
Варна, Бургас‚ Поморие, Русе‚ Добрич, Благоевград, Габрово, Шумен, Пловдив, Стара Загора, Нова Загора, Сливен, Хасково и региона.
Тази структура позволява бързо и качествено да се изпълняват поръчки на територията на страната.

Сектор Енергетика

 • “НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД
 • “МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД
 • “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД
 • “ТЕЦ ВАРНА” ЕАД

Министерства и ведомства

 • МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО – ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”/ГД “ИН”/, /оценка на недвижими имоти – земи и сгради/
 • МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА – ИА “ОТДИХ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“/оценка на спортни съоръжения/
 • МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА – АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ /АСП/, /оценка на административни сгради предоставени за ползване; транспортни средства, компютри и хардуерно оборудване и др./
 • ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, /оценки на недвижими имоти – земи и сгради /

Финансови и застрахователни дружества

 • “ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД /оценка на инвестиционни имоти/
 • “ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД /оценка на инвестиционни имоти/
 • MARSH BULGARIA

Банкови институции

 • БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
 • И ЕФ ДЖИ ПРОПЪРТИ СЪРВИСИЗ АД
 • РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД
 • ЕМПОРИКИ БАНК АД понастоящем КРЕДИ АГРИКОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
 • БНП ПАРИБА АД

Министерства и ведомства

АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ /АПСК/:

 • “Оргахим” ЕАД, гр. Русе
 • “Техноимпортекспорт” ЕАД, гр. София
 • „Войнтех” ЕООД
 • “Техноекспортстрой” ЕАД, гр.София
 • “Слънчев бряг”АД

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

 • „Лъв” АД, гр.Габрово
 • „ХМК – Хранинвест АД, гр. Стара Загора
 • “Котлостроене” АД, гр. София
 • “Победа” АД, гр. Бургас
 • “Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

 • “Транскомплект” ЕАД, гр. София
 • “Трансимпекс” ЕАД, гр. София

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

 • “Месокомбинат – Карлово” АД, гр. Карлово
 • “Месокомбинат – София” ЕООД, гр. София

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ, понастоящем в структурите на НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ /оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения/

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА /оценка на дълготрайни и краткотрайни материални активи/

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА – ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” /оценка на активи/

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ /КПУКИ/ – оценка на активи

Общини

 • ОБЩИНА СВОГЕ /оценки на недвижими имоти, движими вещи, търговски дружества, обособени части от търговски дружества и изготвяне на концесионни анализи/
 • ОБЩИНА ГОДЕЧ /оценки на недвижими имоти и движими вещи/
 • ОБЩИНА СТРАЛДЖА /право на строеж и сервитути за изграждане на ветрогенераторен парк/
 • ОБЩИНА КОСТИНБРОД /оценки на транспортни средства/
 • ОБЩИНА ДРАГОМАН /оценки на недвижими имоти/
 • ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД /финансово – счетоводна експертиза/
 • ТОЙОТА БАЛКАНС ЕООД и ТМ АУТО ЕООД /оценки на недвижими имоти/
 • АНГЛО-АМЕРИКАНСКО УЧИЛИЩЕ В СОФИЯ /оценка на земя и сгради/
 • ЛИБРА ЕАД /оценки на недвижими имоти/
 • НИТЕКС-50 АД /оценка на стойността на акциите/
 • АЛПИНЕ БЪЛГАРИЯ АД /оценка на недвижими имоти/
 • Програма „Сапард”
 • Програма „Конкурентоспособност”
 • Програма за развитие на селските райони, мерки 121 и 123
 • Изготвяне на документация по Закон за обществените поръчки /ЗОП/ за участие в търгове
 • Попълване на апликационни форми

Референции