За нас

Кои сме ние, нашата история, умения и опит.

Кои сме ние ?

„Консулт Комерс Инженеринг – 99” ЕООД извършва стопанска дейност в следните направления:

I. Лицензирани, експертни и бизнес оценки, становища, експертизи.

II. Консултантска дейност:

 • Финансови и SWOT анализи
 • Оценка на риск
 • Маркетингови анализи и прогнози
 • Проекти

III. Концесионни анализи и изготвяне на документация по чл.22 от Закон за концесиите /ЗК/ и чл.15 ал.2 от Правилник за прилагане на закона за концесиите /ППЗК/.

Дружеството има издаден сертификат за управленско консултиране в областите – Финансов мениджмънт, Стратегия и управленско консултиране, Маркетинг, Аутсорсинг, Оценка и управление на риска на инвестиционни проекти.

„Консулт Комерс Инженеринг – 99” ЕООД е вписано в регистъра на:

 • Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ под номер 903300008;
 • Агенция за малки и средни предприятия – под номер 1523;
 • Пълноправен член на Асоциация на сертифицирани консултантски фирми БАУКО, член на FEACO;
 • ЗА КОРЕКТНА ФИРМА НОВО

Нашите Умения

Точност / 100%
Лоялност / 100%
Дискретност / 100%
Опит / 100%

Защо ние ?

С „Консулт Комерс Инженеринг – 99” ЕООД Вие можете да разчитате на:

 • Високо качество на изпълнение на поетите поръчки
 • Квалифициран екип, лицензиран за извършваните услуги
 • Конкурентни цени
 • Етично отношение към клиента
 • Гарантиране на конфиденциалност на предоставената от клиента информация

Във връзка с извършваните и предлагани услуги, „Консулт Комерс Инженеринг – 99” ЕООД има разработени собствени унифицирани технически, програмни продукти и техники за прилагане на утвърдените международни практики и подходи за изготвяне на проекти, оценки и експертизи.

История

„Консулт Комерс Инженеринг – 99” ЕООД е наследник на опита и дейността на ЕФ ”Консулткомерсинженеринг” и “Консулт Комерс Инженеринг-96”ЕООД, утвърдили се в сферата на бизнес оценителската и консултантската дейности от 1994 год. Дружеството изпълнява поръчки на територията на Република България в различни сфери на индустрията, услугите, общини и министерства.

Ние в „Консулт Комерс Инженеринг – 99” ЕООД се стремим да отговаряме на нуждите на клиента като изготвяме анализи и оценки на недвижимо, движимо и корпоративно имущество. Не се колебайте да ни потърсите !